Ålesund Kirke

ARK

Oppdragsgiver: Ålesund kirkelige fellesråd

Beliggenhet:Ålesund

Ferdigstilt: planlagt oppstart 2019

Analyse av behov vedrørende universell utforming. 

 

Ny tilkomst for kirke og gravsted med tilrettelegging for bedre tilgjengelighet og universell utforming. HC toalett mm.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn - Grey Circle

Høgvollvegen 8  6018 ÅLESUND  Tlf: 70 17 40 70  firmapost@olset.no

© Olset AS