top of page
Ålesund Kirke

ARK

Oppdragsgiver: Ålesund kirkelige fellesråd

Beliggenhet:Ålesund

Ferdigstilt: planlagt oppstart 2019

Analyse av behov vedrørende universell utforming. 

 

Ny tilkomst for kirke og gravsted med tilrettelegging for bedre tilgjengelighet og universell utforming. HC toalett mm.

bottom of page