top of page

Olset AS

Olset AS er et allsidig firma som tilbyr et vidt spekter av tjenester innen idé, planlegging, utførelse og oppfølging av byggeprosjekt. Vi kan tilby totalpakker såvel som delpakker innenfor spesifikke fag/ felt.

Vår spesialkompetanse

Arkitektur, byggeteknikk, prosjektadministrasjon, arealplanlegging, regulering, vegplanlegging,

BIM koordinering, 3D-modellering, visualisering og uavhengig kontroll.

Våre målgrupper

Entreprenører, eiendomsutviklere, eiendomsselskap, eiendomsmeglere, eiendomsinvestorer, industri, bedrifter, privatpersoner, kommune, fylke, forsvaret.

Sentral godkjenning:

 • Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 3

 • Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 2

 • Prosjektering av Bygningsfysikk i til taksklasse 2

 • Prosjektering av Geoteknikk i tiltaksklasse 2

 • Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3

 • Prosjektering av Miljøsanering i tiltaksklasse 2

 • Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3

 • Prosjektering av Veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2

 • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3

 • Kontroll av Brannsikkerhet i tiltaksklasse 2

 • Kontroll av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2

 • Kontroll av Geoteknikk i tiltaksklasse 2

 • Kontroll av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3

 • Kontroll av Våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1

 • Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3

SG_GULL_SORTBOKS.png
bottom of page