top of page
Åse Brygge

ARK, LARK, RIB, Regulering, byggeledelse, prosjektledelse, totalentreprenør.

Oppdragsgiver: Åse Brygge AS

Beliggenhet: Åse, Ålesund kommune

Areal (BTA): ca 4 200 m2

Ferdigstilt: Totalentreprise, oppstart januar 2012

Totalentreprise, prosjektstyring, prosjekteringsledelse, regulering, arkitekturprosjektering og prosjektering byggeteknikk

regulering: Planarbeidet omfatter omregulering fra industri til blokkbebyggelse, småbåtanlegg, lekeplass og turveg.

bottom of page