Åse Brygge

ARK, LARK, RIB, Regulering, byggeledelse, prosjektledelse, totalentreprenør.

Oppdragsgiver: Åse Brygge AS

Beliggenhet: Åse, Ålesund kommune

Areal (BTA): ca 4 200 m2

Ferdigstilt: Totalentreprise, oppstart januar 2012

Totalentreprise, prosjektstyring, prosjekteringsledelse, regulering, arkitekturprosjektering og prosjektering byggeteknikk

regulering: Planarbeidet omfatter omregulering fra industri til blokkbebyggelse, småbåtanlegg, lekeplass og turveg.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn - Grey Circle

Høgvollvegen 8  6018 ÅLESUND  Tlf: 70 17 40 70  firmapost@olset.no

© Olset AS