top of page

utvalgte prosjekter

Arkitektur

Landskapsarkitektur

Vi prosjekterer med mennesket i fokus

Olset as bidrar i alle ledd i byggeprosessen, fra mulighetstudier/ idéskisser og programmering til detaljprosjekt og oppfølging på byggeplass.

Våre referanser omfatter næringsbygg, kontorbygg, eneboliger og leilighetsbygg, helse- og omsorgsbygg, samt offentlige bygg, idrettsanlegg, skoler, barnehager, rehabilitering og ombyggingsprosjekter.  

I tett samarbeid med tiltakshaver og brukergrupper lager vi god arkitektur som skal ivareta samspillet mellom form, funksjon og struktur, i samspill med omgivelsene og med mennesket i fokus.

Vi stiller som byggherrens representant i møte med myndigheter, politiske behandlinger og møter med leietaker m.v.

Vi jobber i tett samarbeid med våre andre fagfelt og har også kompetanse innen regulering, byggeteknikk/geoteknikk og byggeledelse i alle prosjektets faser. I byggesaker er vi vanligvis ansvarlig søker.

Kontaktperson  arkitektur:

Marita Jacobsen tlf: 938 75 369 marita@olset.no

bottom of page