top of page
Bjørnsund leirskole

RIB

Oppdragsgiver:Fræna kommune

Beliggenhet:Bjørnsund

Ferdigstilt:2012

Ansvarlig for byggeteknikken på ny bygningsmasse og restaurering av eksisterende bygningsmasse.

Arkitekt: Vatne Arkitekter AS

bottom of page