Bratthaugmyra

Detaljregulering

 

Oppdragsgiver: Sula Kommune

Beliggenhet: Sula Kommune

Areal: 23,1 daa

Ferdigstilt: 2012

Formålet med planararbeidet er å tilrettelegge for ny tilkomst til skoleområdet som ligger øst for planområdet, også for myke trafikanter. Det etableres snuplass for kollektivtrafikk, samt parkeringsareal for nye Langevåg barneskole, Sula ungdomsskole og Sulahallen. I området bak gymbygget etableres snuplass/korttidsparkering for personbiler.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn - Grey Circle

Høgvollvegen 8  6018 ÅLESUND  Tlf: 70 17 40 70  firmapost@olset.no

© Olset AS