top of page
Daaeskogen Næringsbygg

RIB

Oppdragsgiver: 

Beliggenhet: Moa, Ålesund

Ferdigstilt: 1998/ 2004/ 2007 / 2010

Rådgivende ingeniør byggeteknikk (RIB)
ved oppføring og senere nybygg/ påbygg.

Arkitekt: Sivilarkitekt MNAL Øyvind Dragseth AS

bottom of page