Daaeskogen Næringsbygg

RIB

Oppdragsgiver: 

Beliggenhet: Moa, Ålesund

Ferdigstilt: 1998/ 2004/ 2007 / 2010

Rådgivende ingeniør byggeteknikk (RIB)
ved oppføring og senere nybygg/ påbygg.

Arkitekt: Sivilarkitekt MNAL Øyvind Dragseth AS

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn - Grey Circle

Høgvollvegen 8  6018 ÅLESUND  Tlf: 70 17 40 70  firmapost@olset.no

© Olset AS