top of page
Ekornes
avd. Ikornes
1998-2008

RIB, Prosjektadministrasjon

Oppdragsgiver: Ekornes ASA

Beliggenhet: Ikornes, Sykkylven Kommune

Areal BTA: ca 20000m2

Ferdigstilt: 2001-2008

Type oppdrag: RIB og byggeledelse ved tilbygg/ombygginger av eksisterende fabrikk og parkeringshus.  Har også hatt ansvar for byggteknikk, prosjekteringsledelse og byggeledelse i forbindelse med fyllinger i skjø og kaianlegg på ca 18000m2.

Arkitekt: Sandbakk og Pettersen Arkitekter AS

bottom of page