Elementpartner

RIB

Oppdragsgiver: Elementpartner AS

Beliggenhet:Øran Vest, Åndalsnes.

Areal (BTA): 5000m2

Ferdigstilt:2018

Ny elementfabrikk for Elementpartner AS. Nytt produksjonsanlegg, kontorfløy og utvendig blandeverk. Prosjektering av plasstøpt betong, prefabrikerte elementer og global stabilitet av bygget.

Høgvollvegen 8  6018 ÅLESUND  Tlf: 70 17 40 70  firmapost@olset.no

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn - Grey Circle

© Olset AS