Fjelltun 17-23

Detaljregulering

 

Oppdragsgiver: Ålesund Kommune

Beliggenhet: Ålesund Kommune

Areal: 3,8 daa

Ferdigstilt: 2010

Målet med planarbeidet er å legge til rette for blokkbebyggelse.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn - Grey Circle

Høgvollvegen 8  6018 ÅLESUND  Tlf: 70 17 40 70  firmapost@olset.no

© Olset AS