top of page
Fjelltun 17-23

Detaljregulering

 

Oppdragsgiver: Ålesund Kommune

Beliggenhet: Ålesund Kommune

Areal: 3,8 daa

Ferdigstilt: 2010

Målet med planarbeidet er å legge til rette for blokkbebyggelse.

bottom of page