Kolvikbakken ungdomsskole

ARK, RIB, LARK

Oppdragsgiver: Ålesund kommune

Beliggenhet:Ålesund

Areal (BTA): 7000 m2

Ferdigstilt: -

Ombygging og tilbygg til eksisterende ungdomsskole. Programmering og skisseprosjekt. Eksisterende vestfløy rehabiliteres og det bygges ny midtfløy med spesialrom og administrasjon. Nybygget er utformet i samspill med eksisterende tilkomstsoner og utvendig topografi og gir gode skjermede utearealer. Rehabilitering av eksisterende vestfløy er delvis utført.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn - Grey Circle

Høgvollvegen 8  6018 ÅLESUND  Tlf: 70 17 40 70  firmapost@olset.no

© Olset AS