top of page
Kolvikbakken ungdomsskole

ARK, RIB, LARK

Oppdragsgiver: Ålesund kommune

Beliggenhet:Ålesund

Areal (BTA): 7000 m2

Ferdigstilt: -

Ombygging og tilbygg til eksisterende ungdomsskole. Programmering og skisseprosjekt. Eksisterende vestfløy rehabiliteres og det bygges ny midtfløy med spesialrom og administrasjon. Nybygget er utformet i samspill med eksisterende tilkomstsoner og utvendig topografi og gir gode skjermede utearealer. Rehabilitering av eksisterende vestfløy er delvis utført.

bottom of page