H-GAARDEn

ARK, LARK, RIB, Regulering, byggeledelse.

Oppdragsgiver: H&H Kvasnes AS

Beliggenhet: Myrlandsvegen 5, Ålesund.

Areal (BTA): ca. 3000 m2

Ferdigstilt: Oppstart 2021

19 leiligheter m/ nedgravd parkeringskjeller tilhørende uteområde, lekeplass og veianlegg. Detaljregulering og prosjektering.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn - Grey Circle

Høgvollvegen 8  6018 ÅLESUND  Tlf: 70 17 40 70  firmapost@olset.no

© Olset AS