Lemhaugen, Flisnes

Detaljregulering

 

Oppdragsgiver: Lemhaugen Hage AS

Beliggenhet: Ålesund Kommune

Areal: 15 daa

Ferdigstilt: 2016

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse, blokkbebyggelse og undervisning. Som følge av dette blir området også regulert til veg og lekeplass.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn - Grey Circle

Høgvollvegen 8  6018 ÅLESUND  Tlf: 70 17 40 70  firmapost@olset.no

© Olset AS