Meieridalen

Detaljregulering

 

Oppdragsgiver: Sykkylven Kommune

Beliggenhet: Sykkylven Kommune

Areal: 23,4 daa

Ferdigstilt: 2013

Planområdet omfatter utbedring av en allerede eksisterende vegstrekning. Utvidelsen omfatter ny gangveg, forbedret kurvatur og stigningsforhold. Vegen skal plasseres og utformes sett i sammenheng med omgivelser, elvemiljø og terreng.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn - Grey Circle

Høgvollvegen 8  6018 ÅLESUND  Tlf: 70 17 40 70  firmapost@olset.no

© Olset AS