Moaområdet endring for gnr.25, bnr.183

Detaljregulering

 

Oppdragsgiver: Ivar Langeland

Beliggenhet: Ålesund Kommune

Areal: 23,4 daa

Ferdigstilt: 2013

Målet med planarbeidet er å legge til rette for blokkbebyggelse, bolig/forretning/kontor, nærlekeplass og vegformål innenfor planområdet.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn - Grey Circle

Høgvollvegen 8  6018 ÅLESUND  Tlf: 70 17 40 70  firmapost@olset.no

© Olset AS