top of page
Moaområdet endring for gnr.25, bnr.183

Detaljregulering

 

Oppdragsgiver: Ivar Langeland

Beliggenhet: Ålesund Kommune

Areal: 23,4 daa

Ferdigstilt: 2013

Målet med planarbeidet er å legge til rette for blokkbebyggelse, bolig/forretning/kontor, nærlekeplass og vegformål innenfor planområdet.

bottom of page