Nedre Strandgate 25/27/29/31

Detaljregulering

 

Oppdragsgiver: Wenaas Utvikling AS

Beliggenhet: Ålesund Kommune

Areal: 6,8 daa

Ferdigstilt: 2008

Planarbeidet omfatter tilrettelegging til bolig-, forretning- og kontorformål.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn - Grey Circle

Høgvollvegen 8  6018 ÅLESUND  Tlf: 70 17 40 70  firmapost@olset.no

© Olset AS