top of page
Nedre Strandgate 25/27/29/31

Detaljregulering

 

Oppdragsgiver: Wenaas Utvikling AS

Beliggenhet: Ålesund Kommune

Areal: 6,8 daa

Ferdigstilt: 2008

Planarbeidet omfatter tilrettelegging til bolig-, forretning- og kontorformål.

bottom of page