top of page

Olset AS

Olset AS er et allsidig firma som tilbyr et vidt spekter av tjenester innen idé, planlegging, utførelse og oppfølging av byggeprosjekt. Vi kan tilby totalpakker såvel som delpakker innenfor spesifikke fag/ felt.

Vår spesialkompetanse

Arkitektur, byggeteknikk, prosjektadministrasjon, arealplanlegging, regulering, vegplanlegging, BIM, 3D-modellering og visualisering.

Våre målgrupper

Entreprenører, eiendomsutviklere, eiendomsselskap, eiendomsmeglere, eiendomsinvestorer, industri, bedrifter, privatpersoner, kommune, fylke, forsvaret.

SG_GULL_SORTBOKS.png

Sentral godkjenning:

 • Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 3

 • Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 2

 • Prosjektering av Bygningsfysikk i til taksklasse 2

 • Prosjektering av Geoteknikk i tiltaksklasse 2

 • Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3

 • Prosjektering av Miljøsanering i tiltaksklasse 2

 • Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3

 • Prosjektering av Veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2

 • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3

 • Kontroll av Brannsikkerhet i tiltaksklasse 2

 • Kontroll av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2

 • Kontroll av Geoteknikk i tiltaksklasse 2

 • Kontroll av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3

 • Kontroll av Våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1

 • Kontroll av Overordnet ansvar for kontroll i ti l taksklasse 3

Historikk

Selskapet ble stiftet i 1987 og er registrert som aksjeselskap i Brønnøysund under vedtektsfestet formål: Rådgivende ingeniørvirksomhet innen byggeteknikk og byggeledelse.

 

I 2004 utvidet vi vårt kompetanseområde til også å omfatte arkitekttjenester. Dette er en viktig del av vårt tjenestetilbud.

 

I 2014 ble det opprettet et avdelingskontor i Kristiansund. Det er raskt kommet opp og gå, og kan bistå med hele vårt tjenestespekter.

I 2015 gjorde vi en organisasjonsendring slik at eiendom ble skilt fra ordinær drift. Tidligere Olset AS ble da til Olset Eiendom AS og Olset AS. Våre gode tjenester innefor arkitektur, regulering, byggeteknikk, prosjektadministrasjon og BIM fortsetter under flagget Olset AS.

Tidligere navn på bedriften:

 • Olset ingeniørkontor fra 1987-1988

 • Sivilingeniørene Olset & Vatnehol A/S fra 1988 - 1991

 • Sivilingeniør Rolf Olset AS fra 1991- 2009

 • Endret navn i 2009 til Olset AS på grunn av ny profilering.

 • I 2015 ble det gjort en organisasjonsendring, og på grunn av organisasjonstekniske regler så het vi Olset Drift AS og Olset Eiendom AS over en kort periode.

 • I dag flagger vi under navnet Olset AS.

bottom of page