top of page
Ørsneset Industriområde, gnr.2, bnr.2/3/9/33

Detaljregulering

 

Oppdragsgiver: Sykkylven Kommune

Beliggenhet: Sykkylven Kommune

Areal: 38,8 daa

Ferdigstilt: 2013

Planarbeidet omfatter utvidelse av industriområde, og utarbeidelse av godsterminal, forretningsbygg og kaianlegg.

bottom of page