top of page
Park og
Barnehage
Karihola

Detaljregulering

 

Oppdragsgiver: Kristiansund Kommune

Beliggenhet: Kristiansund Kommune

Areal: 23 daa

Ferdigstilt: 2017

Hensikten med planforslaget er å skape bedre tilgjengelighet til et sentralt plassert og solrikt friområde samtidig som barnehagen får et best mulig uteareal.

En ønsker også å rydde opp i de trafikale forholdene til og rundt planområdet. Planen vil tilføre en opprustning for friområdet. Det planlegges nye stier med en tverrforbindelse over haugen fra nord til sør. Ny sti vil knyttes sammen med eksisterende og det vil bli bedret tilkomst til og i området.

bottom of page