Detaljregulering

 

Oppdragsgiver: Sentrum Breivika AS, O.N. Sunde Eiendom AS

Beliggenhet: Ålesund Kommune

Areal: 23 daa

Ferdigstilt: 2013

Formålet med planararbeidet er å omregulere fra godsterminal og industri til forretning plasskrevende varer /kontor /industri, lager.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn - Grey Circle

Høgvollvegen 8  6018 ÅLESUND  Tlf: 70 17 40 70  firmapost@olset.no

© Olset AS