top of page

Detaljregulering

 

Oppdragsgiver: Sentrum Breivika AS, O.N. Sunde Eiendom AS

Beliggenhet: Ålesund Kommune

Areal: 23 daa

Ferdigstilt: 2013

Formålet med planararbeidet er å omregulere fra godsterminal og industri til forretning plasskrevende varer /kontor /industri, lager.

bottom of page