top of page

Prosjekt-

administrasjon

Vi utfører prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse for offentlige og private byggherrer, og for entreprenører. Vi kan skreddersy det opplegget som er riktig for ditt prosjekt og lede det til suksess.

Det krever kompetanse for å lede prosjekter på en god måte og gjenkjenne feil og faresignaler. Selv om sjeldent man kan lese det ut prosjektregnskapet, så er ligger det store besparelser i å velge en god og "uavhengig" prosjektadministrasjon. Med "uavhengig" mener vi at prosjektadministrasjonen kun jobber til det beste for prosjektet uten at det ligger økonomiske insentiver i å hente ut marginer eller å forsvare en profitt. Vår pa-avdeling har bred erfaring med ulike former for prosjektadminstrasjon og koordinering, og vi er sikker på at du vil tjene på vår kompetanse.

Samspill/ Samhandling
 • Vi har kompetanse på samspillsmetoder og stratergier rundt samhandling.

Prosjekteringsledelse/ BIM-koordinering
 • Ansvar for å lede og koordinere prosjekteringsgruppen i prosjekteringsarbeidet.

 

Byggeledelse/ Byggherreombud

 • Ivareta byggherrens forpliktelser i gjennomføringsfasen av prosjektet. 

 • Oppfølging av HMS-rutiner og kvalitetsystemer.

 • Kontroll og styring av økonomi, fremdrift og kvalitet.

Prosjektledelse

 • Ansvar for organisering og styring av prosjekter (fremdrifts- og økonomistyring)

 • Etablere systemer og rutiner for kvalitetssikring og kontroll.

 • SHA-planer

 • Rapportering til byggherre.

 

Prosjekt-

koordinator

 • Total koordinering/ administrasjon av byggherrestyrte entrepriser

 • Koordinere entrepriser for entreprenører

 • Systemer for drift av effektive byggeplasser. 

 • Effektive fremdriftsystemer

 • Kontrollsystemer

 • SHA-systemer

 • RTB-systemer

 • Kontraktstyring

 • Endringshåndtering

 • Prognoser

 

Kontroll

 • 3. parts kontroll

 • uavhengig kontroll

utvalgte prosjekter

Kontakperson Prosjektadministrasjon:

Rolf Olset tlf: 924 60 188 Rolf@olset.no

bottom of page