top of page

Regulering

Olset AS har erfaring og kompetanse i utarbeidelse av detaljreguleringsplaner for konkrete bygge- og anleggstiltak.

 

Vi arealplanlegger både på overordnet og detaljert nivå, og utarbeider reguleringsplaner for offentlige og private aktører

utvalgte prosjekter

Kontakperson Regulering:

Therese S. Karlsen tlf: 920 42 396 Therese@olset.no

bottom of page