Regulering

Olset AS har erfaring og kompetanse i utarbeidelse av detaljreguleringsplaner for konkrete bygge- og anleggstiltak.

 

Vi arealplanlegger både på overordnet og detaljert nivå, og utarbeider reguleringsplaner for offentlige og private aktører

utvalgte prosjekter

Kontakperson Regulering:

Therese S. Karlsen tlf: 920 42 396 Therese@olset.no

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn - Grey Circle

Høgvollvegen 8  6018 ÅLESUND  Tlf: 70 17 40 70  firmapost@olset.no

© Olset AS