top of page
Reguleringsendring for Moaområdet, Vestmoa 3-5

Detaljregulering

 

Oppdragsgiver: Sentrum Moa AS

Beliggenhet: Ålesund Kommune

Areal: 3,6 daa

Ferdigstilt: 2008

Planarbeidet omfatter tilrettelegging til kombinert bolig/ forretning/ kontor-formål.

bottom of page