Reguleringsendring for Moaområdet, Vestmoa 3-5

Detaljregulering

 

Oppdragsgiver: Sentrum Moa AS

Beliggenhet: Ålesund Kommune

Areal: 3,6 daa

Ferdigstilt: 2008

Planarbeidet omfatter tilrettelegging til kombinert bolig/ forretning/ kontor-formål.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn - Grey Circle

Høgvollvegen 8  6018 ÅLESUND  Tlf: 70 17 40 70  firmapost@olset.no

© Olset AS