top of page
Rokilde

ARK, LARK

Oppdragsgiver: Kristiansund Kommune

Beliggenhet: Kristiansund

Areal: ca 5000m2 

Planlagt oppstart: 2018

Rokilde omfatter omsorgsboliger i bofelleskap, selvstendige omsorgsboliger, dagsenter, gangbro og sansehage. Programmering, brukermedvirkning og prosjektering frem til levert rammesøknad.

bottom of page