top of page
Sykkylven Sjøfront

Oppdragsgiver: Sykkylven Sjøfront AS

Beliggenhet: Sykkylven sentrum

Areal (BTA): ca 26 600 m2

Ferdigstilt: -

Type oppdrag: Mulighetsstudie for utvikling av Sykkylven sjøside og skisseprosjekt av bebyggelsesplan med butikksenter, hotell, rådhus, flerbrukshus og leiligheter.

Ideskisse: Olset AS

bottom of page