top of page
Ytterland
Park

Detaljregulering

 

Oppdragsgiver: Mona B. Ytterland og Tomteservice AS

Beliggenhet: Giske Kommune

Areal: 30 daa

Ferdigstilt: -

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for blokkbebyggelse, konsentrert bebyggelse, forretning/kontor, friområde, sentral lekeplass og vegformål innenfor planområdet.

bottom of page