Ytterland
Park

Detaljregulering

 

Oppdragsgiver: Mona B. Ytterland og Tomteservice AS

Beliggenhet: Giske Kommune

Areal: 30 daa

Ferdigstilt: -

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for blokkbebyggelse, konsentrert bebyggelse, forretning/kontor, friområde, sentral lekeplass og vegformål innenfor planområdet.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn - Grey Circle

Høgvollvegen 8  6018 ÅLESUND  Tlf: 70 17 40 70  firmapost@olset.no

© Olset AS