top of page

ARK, LARK, PGL, Regulering, 

Oppdragsgiver: Kristiansund Kommune

Beliggenhet: Kristiansund

Areal: ca 1600 m2 Nybygg

Planlagt oppstart: 2019

Programering i samarbeid med brukergruper, Regulering, ARK, LARK, PGL fram til utsendt anbud samt BHO i byggefasen

bottom of page