top of page

Detaljregulering

 

Oppdragsgiver: Kristiansund Kommune

Beliggenhet: Kristiansund Kommune

Areal: 41,8 daa

Oppstart planarbeid: 2019

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny avlastningsavdeling tilpasset barn og ungdom, boligområde, infrastruktur, friområde/lekeplass og teknisk infrastruktur. Planområdet er hovedsakelig uregulert, i kommuneplanens arealdel har området hovedsakelig formål som offentlig område og fremtidig boligområde.

bottom of page