Detaljregulering

 

Oppdragsgiver: Kristiansund Kommune

Beliggenhet: Kristiansund Kommune

Areal: 41,8 daa

Oppstart planarbeid: 2019

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny avlastningsavdeling tilpasset barn og ungdom, boligområde, infrastruktur, friområde/lekeplass og teknisk infrastruktur. Planområdet er hovedsakelig uregulert, i kommuneplanens arealdel har området hovedsakelig formål som offentlig område og fremtidig boligområde.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn - Grey Circle

Høgvollvegen 8  6018 ÅLESUND  Tlf: 70 17 40 70  firmapost@olset.no

© Olset AS